HIINA KEELE KURSUSED
Põhiline õppematerjal: New Practical Chinese Reader.
Keele õppimine on tihedalt läbi põimitud Hiina kultuuriga tutvumisega.

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА БАЗЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Китайский язык для 3 до 5 класса в Таллиннской Тынисмяэской Реальной школе. Bремя проведения уроков: по вторникам и четвергам (около 3 часов дня).
Оплата за месяц 55 € (6+ студенты)
Учительница: Елена Шагдурова
 
LASTELE
Piltkaardid, sõnakaardid, laulud, luuletused, filmiklipid, "Kuale Hanyu" õpik koos töövihikuga.
Kursused toimuvad vanalinnas, Vene tn 13, korraga 45 min.
Algajate grupp algkooli lastele (2. kuni 4. klass) E 14.45 ja N 14.00
6. aasta grupp E 15.45 ja N 15.00
Hind 55 €/kuu (6+ õpilast)
Õpetaja Aili Roosimaa
   
TÄISKASVANUTELE
 
ALGAJATELE
Õpik "New Practical Chinese Reader I", audio-videomaterjalid
Kursus toimub Endla tn. 4, esmaspäeviti kl 19.00-20.30
Hind 15 €/ 45 min.
Õpetaja Mirjam Ait
 
EDASIJÕUDNUTELE I (kesktase I)
Õpik "New Practical Chinese Reader III", audio-videomaterjalid, ajakirjad, ajalehed
Kursus toimub Laki tänaval, E ja N 13.30-14.30 
Hind 10 €/ 60 min.)
Õpetaja: Aili Roosimaa
 
EDASIJÕUDNUTELE II (kesktase I)
Õpik "New Practical Chinese Reader IV", audio-videomaterjalid, ajakirjad, ajalehed
Kursus toimub Veerenni tänaval, E 18.00-19.30 
Hind sõltub õpilaste arvust (alates 10 €/ 45 min.)
Õpetaja: Aili Roosimaa
 
ERATUNNID
sobiv aeg, tase ja hind kokkuleppel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Pakume ettevõtetele võimalust kursust läbi viia oma ruumides, vaid oma töötajatele.
 
 
MEIE ÕPETAJAD

 

 

 

 AILI ROOSIMAA: Olen õppinud Tartu Ülikoolis inglise filoloogiks. Elasin perega Hiinas 10 aastat, selle aja jooksul õppisin tundma nii mandarini hiina keele rikkusi kui ka kohaliku kultuuri omapära, samuti sain tuttavaks hiinlaste mõttelaadiga. 2010. aastast olen õpetanud nii inglise kui hiina keelt. Tundides räägime hiina keeles nii palju kui võimalik, tähemärkide õppimisel saame tuttavaks nende taga peituva maailmavaatega, heidame pilgu nii traditsioonilisse kui tänapäevasesse kultuuri, kasutame luuletusi ja mängime sõnamänge.

Rahvusvaheline hiina keele tasemeeksam HSK 6. märtsil 2013. aastal, vastab Euroopa keeleoskustasemele C2.              

    

  MIRJAM AIT: Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Aasia uuringute eriala, tegelen hiina keele ja kultuuriga. Möödunud aastal täiendasin keeleoskust Hiinas Guangxi ülikoolis, samuti õpetasin kohalikus algkoolis lastele inglise keelt. Selle käigus kogesin, kuidas Hiinas lastele võõrkeeli õpetatakse. Oma tundides püüan ühendada lääne ja ida õpetamismeetodid: kordame ja räägime palju, mängime mänge, vaatame videosid ja laulame, ning tutvume lähemalt nii Hiina kultuuri kui ka tänapäeva Hiinaga.
Rahvusvaheline hiina keele tasemeeksam HSK6 18. aprillil 2016. aastal, vastab Euroopa keeleoskustasemele C2.
 

 

 Елена Шагдурова (ELENA SHAGDUROVA)

Окончила в 2001 году Амурский Государственный Университет Факультет международных отношений по специальности "Регионоведение Китая".

С 2004-2012 преподавала китайский язык на Факультете профессиональной переподготовки, на Кафедре китайской филологии Восточного факультета  в Санкт-Петербургском Государственном Университете.

Проходила повышение квалификации в КНР (2005 - в городе Харбин, 2011 - в городе Чанчунь).

Преподавание на русском языке. В качестве учебных материалов широко используются как учебники, разработанные на Восточном факультете СПбГУ, например, «Введение в китайский язык» Николая Алексеевича Спешнева, «Ведение в китайскую иероглифику» Александра Георгиевича Сторожука, так и учебники, изданные в КНР, например, «长城汉语» Great Wall Chinese (Великая Китайская стена), "汉语乐园" (Царство китайского языка), "快乐汉语" (Веселый китайский язык).

Также принимала участие в переводческих проектах современной китайской прозы (Современная китайская проза. Багровое облако: антология составлена Союзом китайских писателей. Се Юинь "Прощальная песнь коня", Се Юинь "Осенняя жатва"; Китайская проза XXI века. Сорок третья страница. Ван Сянфу "Верхнее" ).

 TÕNIS ROOSIMAA: Peale Diplomaatide kooli lõpetamist Tallinnas õppisin hiina keelt 10 aasta jooksul Hiinas elades. Samal ajal tegelesin lastele inglise keele õpetamisega ning hiina mõttelaadi uurimise ning tõlkimisega Lääne partneritele. Pean enda tugevuseks keele õpetamisel seoste ning paralleelide pakkumist ja mängulisust. Just tähemärkide õppimisel on sellest suur kasu.

2005. aastal HSK 4, vastab Euroopa keeleoskustasemele B2. 

 

Õpetajate taseme tõstmiseks ja parima õppekvaliteedi tagamiseks julgustame oma õpetajaid osa võtma nii Eestis kui välismaal pakutavatest hiina keele ja kultuuriga seotud kursustest, vähemalt korra aastas osalema Konfutsiuse Instituudi poolt korraldatud hiina keele õpetajate koolitusel Budapestis.

Vaata ka tõlketeenuseid: china.planet.ee/index.php/hiina-eesti-inglise