HIINA KEELE KURSUSED
Põhiline õppematerjal: New Practical Chinese Reader.
Keele õppimine on tihedalt läbi põimitud Hiina kultuuriga tutvumisega.

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА БАЗЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Оплата за месяц 65 € (6+ студенты)
Учительница: Елена Шагдурова
 
LASTELE
Piltkaardid, sõnakaardid, laulud, luuletused, filmiklipid, "Kuale Hanyu" õpik koos töövihikuga.
Kursused toimuvad vanalinnas, Vene tn 13.
 
1. aasta algajate grupp T ja N 15.00
3. aasta grupp  E 15.45, K 14.45
Kursuse hind 585 € 
 
9. aasta grupp K 16.30-18.00
Kursuse hind 605 € 
 
Õpetaja Aili Roosimaa
   
TÄISKASVANUTELE
 
ALGAJATELE
Grupp avamisel
Hind sõltuvalt õppijate arvust, alates 10 €/ 60 min
 
EDASIJÕUDNUTELE I (kesktase I)
Õpik "New Practical Chinese Reader IV", audio-videomaterjalid, ajakirjad, ajalehed
Kursus toimub Zoomi vahendusel (ajad selgumisel)
Hind sõltub õppijate arvust, alates10 €/ 40 min.
Õpetaja: Aili Roosimaa
 
EDASIJÕUDNUTELE II (kesktase II)
Audio-videomaterjalid, ajakirjad, ajalehed
Kursus toimub Zoomi vahendusel E 18.00-19.30
Hind sõltub õppijate arvust, alates 10 €/ 45 min.
Õpetaja: Aili Roosimaa
 
ERATUNNID
sobiv aeg, tase ja hind kokkuleppel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Pakume ettevõtetele võimalust kursust läbi viia oma ruumides, vaid oma töötajatele.
 
 
MEIE ÕPETAJAD

 

 

 

 

 

 


AILI ROOSIMAA
: Olen õppinud Tartu Ülikoolis inglise filoloogiks. Elasin perega Hiinas 10 aastat, selle aja jooksul õppisin tundma nii mandariini hiina keele rikkusi kui ka kohaliku kultuuri omapära, samuti sain tuttavaks hiinlaste mõttelaadiga. 2010. aastast olen õpetanud nii inglise kui hiina keelt. Tundides räägime hiina keeles nii palju kui võimalik, tähemärkide õppimisel saame tuttavaks nende taga peituva maailmavaatega, heidame pilgu nii traditsioonilisse kui tänapäevasesse kultuuri, kasutame luuletusi ja mängime sõnamänge.

Rahvusvaheline hiina keele tasemeeksam HSK 6. märtsil 2013. aastal, vastab Euroopa keeleoskustasemele C2.              

 

 
Елена Шагдурова (ELENA SHAGDUROVA)

Окончила в 2001 году Амурский Государственный Университет Факультет международных отношений по специальности "Регионоведение Китая".

С 2004-2012 преподавала китайский язык на Факультете профессиональной переподготовки, на Кафедре китайской филологии Восточного факультета  в Санкт-Петербургском Государственном Университете.

Проходила повышение квалификации в КНР (2005 - в городе Харбин, 2011 - в городе Чанчунь).

Преподавание на русском языке. В качестве учебных материалов широко используются как учебники, разработанные на Восточном факультете СПбГУ, например, «Введение в китайский язык» Николая Алексеевича Спешнева, «Ведение в китайскую иероглифику» Александра Георгиевича Сторожука, так и учебники, изданные в КНР, например, «长城汉语» Great Wall Chinese (Великая Китайская стена), "汉语乐园" (Царство китайского языка), "快乐汉语" (Веселый китайский язык).

Также принимала участие в переводческих проектах современной китайской прозы (Современная китайская проза. Багровое облако: антология составлена Союзом китайских писателей. Се Юинь "Прощальная песнь коня", Се Юинь "Осенняя жатва"; Китайская проза XXI века. Сорок третья страница. Ван Сянфу "Верхнее" ).

 

 
TÕNIS ROOSIMAA: Peale Diplomaatide kooli lõpetamist Tallinnas õppisin hiina keelt 10 aasta jooksul Hiinas elades. Samal ajal tegelesin lastele inglise keele õpetamisega ning hiina mõttelaadi uurimise ning tõlkimisega Lääne partneritele. Pean enda tugevuseks keele õpetamisel seoste ning paralleelide pakkumist ja mängulisust. Just tähemärkide õppimisel on sellest suur kasu.

2005. aastal HSK 4, vastab Euroopa keeleoskustasemele B2. 

 

Õpetajate taseme tõstmiseks ja parima õppekvaliteedi tagamiseks julgustame oma õpetajaid osa võtma nii Eestis kui välismaal pakutavatest hiina keele ja kultuuriga seotud kursustest, vähemalt korra aastas osalema Konfutsiuse Instituudi poolt korraldatud hiina keele õpetajate koolitusel Budapestis.

Vaata ka tõlketeenuseid: china.planet.ee/index.php/hiina-eesti-inglise